DUYURULAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BİLDİRİMLER

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BİLDİRİMLER

İşletmelerin/kurumların ilişkide bulunduğu kişilere ait bilgileri korumasına yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2019 tarih ve 27677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğü girmiştir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum 31.12.2019 tarihinde dolmaktadır.

 

Bu kanun kapsamında oluşturulan hukuksal alt yapı ve dokümanlar www.kvkk.gov.tr web sitesinde bulunmaktadır. Hukukçu ve Bilgi İşlemden destek alınması tavsiye edilmektedir.

 

Gündemde olan ve 31.12.2019 tarihine kadar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen tanımları;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemiştir.

 

Veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için veri sorumlularına verilmiş olan süreler aşağıdaki gibi belirlenerek ilan edilmiştir. Vergi Sorumluları

Kayıt İçin Son Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50 den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL‟den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

31.12.2019

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

31.12.2019

Yıllık çalışan sayısı 50 den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL‟den az olup, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

31.03.2020

 

Verbis Kayıt Sistemine Kayıt Yükümlüğü İstisnası Getirilen Veri Sorumluları:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 6698 Sayılı Kanunun 16. Maddesine göre veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları

1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler

2. Noterler

3. Dernekler, Vakıflar, Sendikalar (Faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çıkarlarına, üyelerine, mensupları ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler)

4. Siyasi Partiler

5. Avukatlar

6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

7. Gümrük Müşavirleri

8. Arabulucular

9. Yıllık çalışan sayısı 50 den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL.den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne istisna olmak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan da istisna olmak anlamına gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları da diğer veri sorumluları gibi 6698 sayılı kanun hükümlerine uymak zorundadır.

 

VERBİS Kayıt İstisnası kapsamında olan tüm işletme/kurumlar 31.12.2019 tarihine kadar 6698 sayılı kanun kapsamındaki yükümlülüklerini tamamlamak zorundadır.

 

Kanun Kapsamında Suç, Kabahat ve Cezalar

Hapis Cezası Gerektiren Suçlar ve Cezalar

Ceza

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi (T.C.K. 135. Md.)

1 yıldan 3 yılı kadar Hapis Cezası

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Başkasını Verilmesi, Yayılması, Ele Geçirilmesi (T.C.K. 136. Md.)

2 yıldan 4 yılı kadar Hapis Cezası

Kanuni Süreleri Geçmiş Olmasına Rağmen Verilerin Yok Edilmemesi (T.C.K. 138. Md.)

1 yıldan 2 yılı kadar Hapis Cezası

 PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 182726